februari 24, 2016
  • Over:
    Aberratie Filter

Een aberratie is een optische onvolkomenheid in het brillenglas waardoor het zicht minder scherp wordt. Deze zo genoemde aberratie vormt zich aan de zijkanten van het standaard brillenglas. Dit beperkt uw zicht. Daarom heeft het Nikon het Nikon Aberratie Filter ontwikkeld. Hierdoor ervaart u geen vertekening meer en geeft het u zicht tot aan de randen van het brillenglas. Met dit aberratie filter heeft u een breder zicht, ervaart u minder ‘schommeling’ en een snellere gewenning.

Het Nikon Aberratie Filter is in de multifocale brillenglazen van Presio Power FP Infinite  en Presio Power Infinite verwerkt.

© Copyright - Nikon brillenglazen – Onderdeel van Holland Optical Company B.V.